Õppetöö ja töötajad

Salu Koolis on 2023/2024 õppeaastal 2 toimetuleku klassi, 2 hooldusklassi ja 1 ühele õpilasele suunatud õpe.

 

Toimetuleku klass:

Õp. Maris Vaher

Õp.abi Katrin Vaiknurme

Toimetuleku klass:

Õp. Hilvi Bergmann

Õp.abi Monika Krusta

 

Hooldusklass:

Õp. Illar Tarlap

Hooldusklass:

Õp. HelgiRannu

Õp.abi Inga Valtna

Kerlin Maasikas

 Anniki Raudkats

Ühele õpilasele suunatud õpe:

Õp. Vilve Mölder

 

 

Direktor: Helger Rannu

Raamatupidaja: Ülle Paju

Õppekoordinaator: Vilve Mölder

 

SPETSIALISTID:

Massöör: Ilmar Lehtpuu

Füsioterapeut : Anne Mari Käär

Logopeed:

 

 

Õpilaskodu

Õpilaskodu kasvatajad: Annelii Piller

Ludmilla Hepner

                                                         Katrin Liina Busch