MTÜ Puuetega laste keskus lootus

Tegevuse eesmärgid, ülesanded ja põhimõtted

• põhihariduse andmine puuetega lastele,
• kursuste ja seminaride korraldamine,
• õpetajate ja lapsevanemate nõustamine,
• õppematerjalide koostamine,
• tugilaagrite korraldamine,
• asutuse välja pakkumine ülikoolidele kui praktika baasasutust,
• ööpäevaringne hoid ja arendustegevuse teenuse läbiviimine,
• alushariduse andmine puuetega lastele,
• puuetega inimestele rehabilitatsiooniteenuste osutamine,
• luua pansionaat – tugevdatud hooldusega elamine pikemaks perioodiks,
• noorukite koolituskeskuse loomine praktiliste tööoskuste saamiseks.

Mittetulundusühingu tegevuse eesmärgist tulenevalt on järgmised ülesanded

• tagada lastele individuaalse õppekava täitmiseks vajalikud õppe-ja kasvatustingimused,
• harjutada lapsi teistega arvestava päevarežiimiga,
• innustada lapsi end määratlema isiksuse ja kodanikuna,
• aidata lapsi eneseteostamisele ühiskonnas heakskiidetud tegevusvaldkondades,
• õpetada lapsi elama s.o. eneseteostust sotsiaalses integratsioonis,
• õpetada hakkama saama igapäevaste olukordadega,
• ettevalmistust ettetulevate situatsioonide lahendamisel,
• põhieesmärk, õpetada ise-hakkama-saamist.