Õppetöö ja töötajad

Salu Koolis on 2022/2023 õppeaastal 2 toimetuleku klassi, 2 hooldusklassi ja 1 ühele õpilasele suunatud õpe.

Toimetuleku klass:

Õp. Maris Vaher

Õp.abi Katrin Vaiknurme

Toimetuleku klass:

Õp. Hilvi Bergmann

Õp.abi Monika Krusta

Hooldusklass:

Õp. Illar Tarlap

Hooldusklass:

Õp. Liina Klamp

Õp.abi Inga Valtna

Kerlin Maasikas

 Anniki Raudkats

Ühele õpilasele suunatud õpe:

Õp. Vilve Mölder

Direktor: Helger Rannu

Raamatupidaja: Ülle Paju

Õppekoordinaator: Vilve Mölder

SPETSIALISTID:

Massöör: Ilmar Lehtpuu

Füsioterapeut : Anne Mari Käär

Logopeed: Kadri Mölder

Õpilaskodu

Õpilaskodu kasvatajad: Annelii Piller

Ludmilla Hepner