MTÜ Puuetega laste keskus lootus

TEGEVUSE EESMÄRGID, ÜLESANDED JA PÕHIMÕTTED

• PÕHIHARIDUSE ANDMINE PUUETEGA LASTELE,
• KURSUSTE JA SEMINARIDE KORRALDAMINE,
• ÕPETAJATE JA LAPSEVANEMATE NÕUSTAMINE,
• ÕPPEMATERJALIDE KOOSTAMINE,
• TUGILAAGRITE KORRALDAMINE,
• ASUTUSE VÄLJA PAKKUMINE ÜLIKOOLIDELE KUI PRAKTIKA BAASASUTUST,
• ÖÖPÄEVARINGNE HOID JA ARENDUSTEGEVUSE TEENUSE LÄBIVIIMINE,
• ALUSHARIDUSE ANDMINE PUUETEGA LASTELE
• PUUETEGA INIMESTELE REHABILITATSIOONI TEENUSTE OSUTAMINE,
• LUUA PANSIONAAT- TUGEVDATUD HOOLDUSEGA ELAMINE PIKEMAKS PERIOODIKS
• NOORUKITE KOOLITUSKESKUSE LOOMINE PRAKTILISTE TÖÖOSKUSTE SAAMISEKS

Mittetulundusühingu tegevuse eesmärgist tulenevalt on järgmised ülesanded
• tagada lastele individuaalse õppekava täitmiseks vajalikud õppe-ja kasvatustingimused,
• harjutada lapsi teistega arvestava päevarežiimiga,
• innustada lapsi end määratlema isiksuse ja kodanikuna,
• aidata lapsi eneseteostamisele ühiskonnas heakskiidetud tegevusvaldkondades,
• õpetada lapsi elama s.o. eneseteostust sotsiaalses integratsioonis,
• õpetada hakkama saama igapäevaste olukordadega,
• ettevalmistust ettetulevate situatsioonide lahendamisel,
• põhieesmärk, õpetada ise-hakkama-saamist.